SimEconomy-Logo


In 2005 werd vastgesteld, dat er 16,8 miljoen mobiele telefoonnummers geregistreerd zijn in Nederland. Er zijn dus meer mobieltjes dan mensen in dit land! Dit betekent tegelijkertijd, dat er meer mobieltjes zijn dan gewone telefoonlijnen. Het laat zien wat voor een belangrijke rol het mobieltje speelt, ook in de Nederlandse economie. Om het zo redelijk mogelijk te maken, vindt de productie in verschillende landen plaats. Hierdoor wordt duidelijk dat er verschillen in de productievoorwaarden bestaan tussen bijvoorbeeld aan de ene kant lagelonenlanden zoals China en aan de andere kant het rijke Europa. De productie in China is veel goedkoper, onder andere vanwege de lagere arbeidslonen. Maar deze lage kosten betekenen wel een enorm kwaliteitsrisico.

Een wezenlijk verschil kunnen de scholieren ook ervaren wat betreft de levensomstandigheden. Terwijl de kosten van levensonderhoud in China veel minder zijn dan in Europa, betekent een fiets voor de Chinesen luxe en de Europeanen kopen een nieuwe auto. Ook de intermediairs hebben te maken met de productie in de verschillende landen. Voor de import uit China moeten zij hogere transportkosten en extra tolgeld betalen. Het tolgeld valt weg bij een transport binnen Europa en tegelijkertijd dalen de transportkosten. De handelsschakels aan het eind onderscheiden zich niet tussen producten uit China of Europa, maar baseren hun besluit alleen op prijs en kwaliteit.