SimEconomy-Logo


Het spel van het plannen ‘Sim Economy’ is bedacht voor scholieren van het Voortgezet wetenschappelijk Onderwijs en van het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Voor een uitvoering zonder strubbelingen moeten ten minste 18 scholieren deelnemen, maar het mogen ook meer personen zijn. Ter simulatie van drie boekjaren zal men minstens twee lesuren moeten inplannen. De scholieren moeten alleen kleurpotloden en scharen meenemen.

Tijdens het spel nemen de scholieren verschillende rollen aan:

De arbeiders staan onder de fabrikanten en moeten op opdracht van hun mobieltjes produceren. Hierbij worden op papier geprinte mobieltjes uitgeknipt, gekleurd en van een logo voorzien. Met het salaris moeten de arbeiders in eerste instantie in hun levensonderhoud voorzien en hebben daarna de mogelijkheid om aanvullend luxeartikelen te kopen.

De fabrikanten moeten de arbeiders zo inzetten en leiding geven dat het benodigde aantal mobieltjes geproduceerd wordt. Door middel van onderhandelingen met intermediairs verkrijgen zij informatie, welke benut wordt om hoeveelheden en prijzen in te calculeren. Hun taak is zorg te dragen voor de kosten zoals arbeidslonen en huur. Ook de kwaliteitscontrole is een van de taken van de fabrikant.

De tussenhandelaren kopen mobieltjes van de fabrikanten, importeren deze naar Nederland en verkopen ze daarna aan de handelsschakel. Hun essentiële taak is onderhandelingen voeren waarbij zij informatie over prijzen en hoeveelheden verzamelen. Deze informatie dient dan weer als orientatie voor de calculaties. Ook de tussenhandelaren moeten ervoor zorgen dat de kosten voor de inkoop en het transport gedekt worden.

De handelsschakels kopen het aantal mobieltjes van de intermediairs, waarvan ze geloven dat zij ze aan de eindklanten kunnen verkopen. Zij zijn de eersten die reageren op veranderingen op de markt zoals conjuncturele schommelingen. Ook zij moeten prijzen vragen die hun uitgaven dekken. Bovendien moeten zij zich proberen te onderscheiden door goede kwaliteit, lage prijzen of andere marketingmaatregelen van de concurrentie ten gunste van de eindklanten.

De leraar speelt de rol van de eindklant. Daardoor heeft hij grote invloed op de hoeveelheid afzet en kan hij op die manier het spel naar zijn wensen beïnvloeden.