SimEconomy-Logo


Het doel van SimEconomy is om een inzicht in economische samenhangen mogelijk te maken. De scholieren leren basisconcepten zoals vraag en aanbod, effecten van ervaringskurven in de productie en onderhandelingen kennen. Gebaseerd op deze onderhandelingen moeten zij hoeveelheden en prijzen calculeren en reageren op schommelingen van de vraag. Dit schept ook begrip voor verschillende manieren van competitie, zoals mogelijke voordelen tegenover de concurrentie vanwege prijs of kwaliteit. Ook het aspect van outsourcing van de productie naar verschillende landen wordt belicht. Voor- en nadelen, onder andere door arbeidslonen, douane en valuta bepaald, worden duidelijk.

Bovendien heeft het spel een ethische componente. De fabrikanten moeten ervoor zorg dragen dat de werkers voldoende lonen ontvangen, anders zijn stakingen of demotivatie de gevolgen. Daarboven komen de verschillende levensomstandigheden in Europa en lagelonenlanden naar voren.

Omdat aan het begin van het spel geen verboden bestaan, kunnen de scholieren als arbeider zelfs zwartwerken of als intermediair afspraken met de concurrentie maken om de prijs hoog te houden. De leraar heeft als eindklant de mogelijkheid om het spel en bepaalde richtingen te leiden. Er zijn talrijke mogelijkheden voor de vormgeving.

Conjuncturele schommelingen, importcontingenten en subsidies zijn alleen enkele gebeurtenissen, welke de leraar naar zijn wens kan kiezen. Op die manier is het mogelijk het spel niet alleen een keer, maar meerdere keren te spelen met dezelfde klas en daardoor steeds nieuwe vooruitgang te maken.